93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01

Mesures Especials Covid-19

  1. Protocol especial d’entrada i sortida

Per tal d’evitar aglomeracions dels participants i acompanyants, s’establirà un circuit d’entrada al Club amb cotxe. L’accés serà per l’entrada habitual, fins al punt de mesura de temperatura que estarà a l’altura del parc.
Els nens/es baixaran del cotxe i aniran cap a la seva secció.
En el cas d’ESPLAI, disposaran de la zona d’aparcament exclusiu a l’inici del parquing. Així els acompanyants podran aparcar i acompanyar-los pel passadís entre les grades i el camp 1 fins al mini 6×6 on se’ls prendrà la temperatura.
* Si són més d’un germà, i un és d’Esplai, primer cal aparacar i deixar els grans a la zona de temperatura i després el petit/a a la zona d’esplai (al camp de mini 6×6).
* El pàrquing romandrà inhabilitat fins a les 10h.

Visualitzar vídeo:

2. Control de temperatura i simptomatologia amb registre diari- Check lists

Diàriament comprovarem l’estat de salut dels participants, monitors i
coordinadors del campus i portarem un registre d’aquestes dades.

3. Ampliació d’espais al menjador i torns de dinars

Per tal d’evitar les aglomeracions i al mateix temps, agilitar l’activitat complint les mesures de seguretat, s’habilita un segon espai de menjador i es faran més torns.

4. Delimitació d’espais per seccions i grups fixes assignats a cada monitor

Amb l’objectiu de poder garantir un ràpid aïllament en cas de detenció de simptomatologia d’algun participant, s’establiran “grups de convivència” segons les ratis reduïdes establertes en cada secció. Cada grup estarà assignat a un únic monitor que es relacionarà sempre amb el mateix grup.

Cada secció del campus disposa de zones delimitades i exclusives per a dur a terme la seva activitat evitant l’ús compartit d’espais.

5. Ratis de grups més reduïts i grups fixes assignats a cada monitor

Amb l’objectiu de poder garantir un ràpid aïllament en cas de detenció de simptomatologia d’algun participant, s’establiran “grups de convivència” segons la ràtio reduïts establerts en cada secció. Cada grup estarà assignat a un únic monitor que es relacionarà sempre amb el mateix grup.

6. Protocol de canvis d’activitats esportives, tallers i piscina

Amb l’objectiu de mantenir la seguretat i control de tots els participants, es farà rotació de diferents tallers temàtics en els temps d’esbarjo.

7. Incorporació de la figura de Responsable de seguretat i higiene dins el campus.

Enguany, a causa de la situació que estem vivint en relació amb la Covid-19,
incorporem la figura del Responsable de Salut i Higiene que s’encarregarà de vetllar pel compliment de les mesures establertes i garantir la formació i informació dels participants i les seves famílies així com dels monitors i coordinadors.

8. Noves activitats pensades per evitar sortides fora del club

Amb l’objectiu que els participants gaudeixin al màxim del club i les activitats sense necessitat de sortir fora de l’espai del Club.

9. Requisits generals sobre prevenció
Complint les recomanacions i normes de seguretat establertes: 
– La higiene de mans serà sistemàtica.
– Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en punts estratègics.
– L’ús de la mascareta és obligatori a l’autobus, les activitats que ho requereixin i per a l’arribada i sortida del campus per a majors de 6 anys. – El club disposa d’un espai d’aïllament per a nens i nenes que tinguin febre o presentin símptomes.

10. Control diari de desinfecció de material

Diàriament, es farà desinfecció del material i espais després del seu ús.

*En tot moment, el nostre objectiu és que els participants gaudeixin del campus seguint la normativa i adaptant-nos als possibles canvis segons la fase de desescalada en la qual ens trobem.

* En tot moment ens adaptarem a les mesures que ens marquen les autoritats sanitàries.