93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01
Smiley face

Escola de Hockey

INSCRIPCIONS

Un cop feta la inscripció, s’ha d’omplir i signar el resguard. Per validar-la s’ha d’enviar a escoles@cdterrassa.cat

*Només per a NO SOCIS

La resposta a la sol·licitud de credencials i confirmació de la inscripció no és immediata.

Important: A partir de la categoria infantil tots els alumnes d’escola hauran de pagar quota de Soci.  

LLICÈNCIA FEDERATIVA

Per tramitar la llicència de la Federació Catalana de Hockey és necessari:

  • DECLARACIÓ RESPONSABLE (en cas de no tenir-la)
  • AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE (en cas de no tenir-la)
  • CERTIFICAT MÈDIC (format RFEH)