93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01

Avís legal

PREGUEM QUE ES LLEGEIXIN AMB ATENCIÓ ELS TERMES D’AQUEST ACORD ABANS DE VISUALITZAR ELS CONTINGUTS DE CDTERRASSA.CAT

Aquest Avís Legal estipula les condicions generals que regulen l’accés i la utilització de la pàgina www.cdterrassa.cat (d’ara endavant la Pàgina) titularitat del Club Deportiu Terrassa Hockey. (d’ara endavant, el Club), amb domicili social a Ctra. Terrassa a Talamanca, km 5,6, 08230 Matadepera, Barcelona; CIF núm. G08388274; inscrita al registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i amb adreça de correu electrònic cdterrassa@cdterrassa.cat.

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en aquest Avís Legal, així com cadascun dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin en relació amb els serveis oferts en la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir o utilitzar els serveis o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina, i procedir a abandonar-la.

DEFINICIONS
Pàgina: domini www.cdterrassa.cat que es posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.
Usuari: persona física o jurídica que utilitza o navega per la pàgina.
Contingut: són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.cdterrassa.cat, les quals mostren la informació i els serveis que el Club posa a la disposició dels Usuaris d’Internet. S’hi contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, enllaços, textures, dibuixos, arxius de so o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut a la Pàgina.
Web: paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.
Enllaç o enllaç: tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines del Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.
Cookies: Són petits fitxers de text que s’emmagatzemen a l’equip o dispositiu de l’Usuari utilitzats per a la realització de la “traçabilitat” i seguiment de la navegació als llocs web.
Dades de caràcter personal: qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables.

COOKIES
Amb caràcter general, les cookies utilitzades per la pàgina s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateix les dades personals de l’usuari, llevat de la seva adreça IP. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, pàgina web de origen, etc. La majoria de navegadors les accepten automàticament, però si voleu, podeu canviar la configuració del navegador per no acceptar-les.

Així mateix, us informem que la pàgina usa l’eina d’analítica web Google Analytics un servei prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal del qual és a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Analytics fa servir galetes, per ajudar la pàgina a analitzar l’ús que fan els usuaris. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de la Pàgina (incloent-hi la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús, recopilant informes de l’activitat de la Pàgina i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui fer ús de la plena funcionalitat de la Pàgina, tal com hem indicat anteriorment. A més de rebutjar cookies, també podeu instal·lar al vostre navegador el complement d’inhabilitació de Google Analytics, que evita que Google Analytics recopili informació sobre visites a pàgines web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La informació publicada a la Pàgina s’ofereix amb l’únic interès d’informar els visitants. Els usuaris poden visualitzar la informació continguda i poden fer descàrregues o reproduccions privades al sistema informàtic. La cessió, la modificació, la comunicació pública o qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

El Club no necessàriament comparteix ni es fan responsables de les informacions i opinions reflectides als articles i notícies aquí recollides, ni garanteix la veracitat o exactitud dels continguts. Els articles se seleccionen per l’interès que creiem que poden tenir per als visitants d’aquesta pàgina, i per tal d’informar. Així mateix, respectant l’exercici del dret de propietat intel·lectual, si l’autor d’algun article vol retirar-lo, si us plau us preguem que ens ho comuniqueu.

El Club sol·licita que, en cas de divulgació gratuïta de la informació continguda a la Pàgina, esmenteu el seu autor i la font d’obtenció de la informació, tan primària com la font final –www.cdterrassa.cat

El Club no es responsabilitza de qualsevol dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, legislació o articles aquí recollits, o l’ús que se’n pugui fer. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina i els serveis de conformitat amb la llei, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita, i en particular, es compromet a abstenir-se d’emprar els continguts, amb fins o efectes contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats a l’ordre públic. El club no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en l’accés a aquesta Pàgina en l’ús de les informacions i els serveis que conté.

El Club no es fa responsables de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marques, noms de productes, marques comercials registrades que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin a la pàgina.

El disseny gràfic i el codi de la Pàgina constitueixen una obra la propietat intel·lectual de la qual pertany al Club, a excepció dels articles i notícies inclosos amb l’única finalitat d’informar els visitants de la Pàgina, la propietat intel·lectual dels quals pertany als seus autors. El Club podrà modificar sense previ avís la informació continguda a la pàgina, així com la seva configuració i presentació.

ENLLAÇOS
La pàgina pot incloure enllaços o enllaços a pàgines de tercers. El Club informa que aquestes no han estat revisades ni són objecte de controls a excepció d’aquelles en què expressament s’indiqui que pertanyen al Club. No podrà ser considerada en cap cas responsable dels continguts de pàgines de tercers ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

El Club recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a la pàgina, ho haurà de comunicar al Club, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. La societat reservant-se el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb la seva pàgina.

RESPONSABILITATS

 • Del Club:
  • El Club no assumirà cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu, de:
   • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
   • Els danys que puguin causar-se als equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.
   • L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic a conseqüència de la transmissió, la difusió, l’emmagatzematge, la posada a disposició, la recepció, l’obtenció o l’accés als continguts.
   • Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.
   • De la desactualització de les dades facilitades per l’usuari, així com de la facilitació de dades errònies o no veraces facilitades fent ús dels serveis de la Pàgina.
   • Les fotografies i textos reproduïts i que presenten els productes oferts tenen caràcter merament informatiu i, en qualsevol cas, prevaldrà la informació de l’etiqueta de l’equip o les condicions generals del contracte que subscrigui el client sobre la informació presentada a la Pàgina.
   • De l’accés de menors d’edat sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors a càrrec seu o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet per evitar-ne l’accés, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels progenitors o tutors.
   • D’errors o retards de l’usuari a l’hora d’introduir les vostres dades als formularis habilitats o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe del Club.
   • De la no operativitat o problemes a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari per a les sol·licituds d’informació o posada en contacte amb el Club.
 • De l’usuari:
  • L’usuari serà responsable, a títol enunciatiu però no limitatiu, de:
   • Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviades al Club fent ús de la Pàgina.
   • De la realització de qualsevol classe d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.
   • De la introducció, emmagatzematge o difusió en o des de la Pàgina de qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempta contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
   • De la introducció emmagatzematge o difusió mitjançant la pàgina de programes d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes que donen suport a la pàgina o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol mena d’alteració o impedir-ne el funcionament normal.
   • De la introducció, emmagatzematge o difusió mitjançant la Pàgina de qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general qualsevol contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

PROTECCIÓ DE LA NAVEGACIÓ.
En connectar-se a Internet és convenient que, a més de tenir cura dels aspectes bàsics de protecció de l’ordinador, siguin tingudes en compte les mesures de precaució següents:

 • Utilitzar versions actualitzades dels navegadors.
 • Navegar per llocs web coneguts.
 • No acceptar l’execució de programes la descàrrega dels quals es produeixi de forma automàtica, si no confia en les fonts que originen la seva descàrrega.
 • En cas que s’emprin ordinadors públics o compartits amb terceres persones, confirmeu que no es troba activada l’opció de recordatori de contrasenyes automàtic.

a) Protecció de contrasenyes.

La contrasenya d’accés a l’àrea privada de soci és absolutament confidencial, per la qual cosa serà responsabilitat de l’usuari fer-ne un bon ús, havent d’observar un deure de diligència en la seva custòdia i ús.

En aquest sentit, no s’han d’escriure contrasenyes en paper ni en documents de l’ordinador.

Podeu canviar la contrasenya periòdicament. En aquest cas, es recomana que la contrasenya escollida es tracti d’una contrasenya difícilment deduïble, evitant que coincideixin, per exemple amb la data d’aniversari, naixement, número de telèfon, etc.
Per raons de seguretat, l’accés als serveis del Club es pot bloquejar si s’introdueix la clau d’accés de manera errònia un nombre successiu de vegades. Per desbloquejar la vostra clau cal que us poseu en contacte amb la Secretària Administrativa del CD Terrassa Hockey, al telèfon 93 787 05 02 o, mitjançant l’email: cdterrassa@cdterrassa.cat

b) Protecció davant de virus.

Els virus són programes que s’instal·len al terminal d’accés a Internet, habitualment de forma oculta al propietari, amb finalitats perjudicials per al terminal de l’usuari (per exemple, destruir arxius o el disc, propagar-se a altres terminals o provocar un mal funcionament de l’ordinador). Per evitar possibles infeccions de virus és convenient:

Disposar d’un programari antivirus actualitzat, per la qual cosa cal consultar les instruccions del fabricant del programa per mantenir activa l’actualització automàtica.
Analitzar amb l’antivirus els documents rebuts per mitjans electrònics o que provinguin de mitjans externs com a dispositius portàtils.
Instal·lar programes que provinguin de fonts segures que no vulnerin drets de propietat intel·lectual.
És convenient instal·lar un sistema antiespia per evitar els programes espia, més coneguts pel seu terme en anglès spyware. Així mateix, es recomana configurar un sistema de filtre de correu brossa per limitar la recepció de correus massius no desitjats.
En cas de rebre correus no sol·licitats, és recomanable confirmar l’enviament amb el remitent o esborrar el missatge directament. No s’ha d’obrir mai encara que provingui d’un remitent conegut.
No participar en correus encadenats ni reenviar correus indiscriminadament.
No executar directament els fitxers annexos, és molt més segur extreure’ls prèviament a un directori del terminal informàtic i analitzar-los amb un antivirus.
Disposar d’un programa antivirus no assegura la protecció total de l’equip de l’usuari devent, principalment a dos motius: que sigui tan nou que sigui detectat per la biblioteca de virus del programa o que, es produeixi un “fals positiu”, és a dir, que un programa posseeixi al seu codi de programació seqüències que s’assimilen a un virus.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT
L’accés a la pàgina implica l’acceptació per l’usuari de què disposa aquest Avís Legal. Si no esteu d’acord amb aquestes condicions, si us plau, abstingueu-vos de visitar o utilitzar aquesta Pàgina. Qualsevol controvèrsia relativa a aquesta pàgina es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als jutjats i tribunals de Madrid capital.

DRETS DE PROPIETAT I COPYRIGHT

Club Deportiu Terrassa Hockey
http://www.cdterrassa.cat
cdterrassa@cdterrassa.cat
Ctra. Terrassa a Talamanca, Km 5.6
08230 Matadepera, Barcelona