93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01
Assemblea 2021

Assemblea Ordinària 2021

INFORMACIÓ I PROTOCOL D'INSCRIPCIÓ

L’assemblea ordinària de socis del club ha estat convocada per al dimarts 23 de febrer de 2021 a les 19:30 h. 

Per preservar al màxim la salut dels socis i respectar les restriccions decretades per les autoritats a causa de la COVID-19, l’assemblea serà en format telemàtic tal com habiliten el decret llei 20/2020 de 26 de maig i el decret llei 31/2020 de 8 de setembre.

Els estatuts del club exigeixen l’acreditació dels socis per poder assistir a l’assemblea. Per complir amb aquest requisit cal que els socis que vulguin assistir a l’assemblea ho comuniquin amb antelació. S’ha establert el següent protocol:

 1. Per poder assistir a l’assemblea caldrà registrar-se amb antelació.
 2. Per registrar-se s’omplirà un formulari indicant una adreça electrònica amb què es connectarà el dia de l’assemblea.
 3. El darrer dia per fer el registre és el diumenge 21 de febrer a les 21 h.
 4. Cada soci que vulgui participar haurà de registrar una adreça electrònica. Aquesta adreça és individual. Si diversos socis (per exemple d’una mateixa quota familiar) volen participar, caldrà que cadascú es connecti amb la seva adreça electrònica (aquest aspecte és rellevant a l’hora de votar les resolucions).
 5. L’assemblea es farà amb la plataforma ZOOM. Es podrà seguir amb un navegador o des de l’aplicació.
 6. El mateix dia de l’assemblea tots els socis registrats rebreu un email del club amb l’enllaç per poder accedir a l’assemblea.

INSTRUCCIONS PER A LA CONNEXIÓ

 • En el moment d’ingressar a la plataforma tindreu el micròfon i la càmera desactivats. Per preservar l’amplada de banda de les comunicacions us demanem que no els activeu excepte quan us hagin donat el torn de paraula per intervenir o us ho requereixin per tal d’identificar-vos.
 • Quan s’obri torn d’intervencions podeu demanar la paraula a través del xat. Indicant el nom i cognom. Quan se us doni el torn de paraula podeu connectar el micròfon i la càmera per intervenir.
 • Us preguem que no utilitzeu el xat per cap altre missatge.
 • Per fer les votacions s’utilitzarà l’eina de vot que té la plataforma.
 • El format telemàtic no és tan àgil com les reunions presencials, us demanem comprensió i paciència. Mirarem que tothom pugui participar de la millor manera.
 • L’assemblea serà gravada només per a efectes d’acta. Es garantirà la LOPD.

ORDRE DE L'ASSEMBLEA

 1. Exposició i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats de la temporada 2019-2020.
  • Informe de les seccions esportives.
  • Informe de l’àrea social i màrqueting.
 2.  Informe econòmic. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de pressupost de l’exercici 2019-2020. Balanç, Compte de Resultats i Memòria Econòmica.
 3. Informe de la Presidenta.
 4. Informació i aprovació, si s’escau, dels acords aprovats per la junta durant l’estat d’alarma.
 5. Aprovació, si s’escau, del pressupost i finançament de l’exercici 2020-2021, i quotes de soci per a l’any 2021.
 6. Ratificació de tres socis verificadors comptables a fi que una vegada examinada la documentació comptable de l’Entitat puguin emetre i signar l’informe de verificació comptable perceptiu.
 7. Ratificació dels nous membres de junta.
 8. Precs i preguntes.
 9. Designació de dos socis perquè en representació de tots els altres, signin amb la Presidenta i el Secretari de la Junta Directiva, sancionant l’Acta.